Monthly Archives: Prosinec 2013

PF 2014

PF2014_2

 Za chvíli se překulíme do nového roku. Všem přejeme vše nej. Ať se Vám daří jak v práci, soukromém životě,  tak na závodní trati s kniplem v ruce.

 za klub Auto RC Olomouc

Ondra Dvořák

Zápis z Valné hromady RCAČR

    Před 14-ti dny proběhla v Praze Valná hromada RCAČR. Žádné velké personální změny se nekonaly a všichni předsedové sekcí pokračují i v roce 2014.  Stejně tak pokračuje ve funkci prezidenta  Honza Sonntag, což je podle mého dobře, neb po fraudu minulého prezidenta p. Krylla, se Honzovi podařilo dostat hospodaření RCAČR do černých (kladných) čísel.   Dle mého soudu tak je vše připraveno, aby se jednotlivé kategorie MČR naplno pustili do „náboru“ a přilákání nových závodníků, neb počet startujících je stále klesající. Ale to je hlavně na předsedech jednotlivých sekcí.

Zápis z VH je možno prohlédnout zde: zápis z VH 2013

Příští Valná hromada se bude konat 13. prosince 2014 v Olomouci.